Solární energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie.

Solární energie vs. fosilní paliva – malé porovnání

Větu, kterou slýcháme roky, je ta, že se máme obrátit se na obnovitelné zdroje energie, protože fosilní paliva se vyčerpávají a ohrožují životní prostředí. Na vrcholu žebříčku „konkurence“ fosilních paliv je solární energie.

Vždy se ale objevují otázky, zda jde o životaschopnou náhradu za fosilní paliva, která dokáže pokrýt energetické potřeby veřejnosti nyní, a co je nejdůležitější, do budoucna. V tomto článku je několik odpovědí na otázky, které si mnoho lidí klade o tom, jak je na tom solární energie ve srovnání s fosilními palivy, na kterých jsme vlastně všichni závislí.

Je solární energie životaschopným zdrojem paliva?

Když bylo nějaké solární zařízení poprvé zpřístupněno majitelům domů, byla to hodně nákladná záležitost. Lidé, kteří na solární energii v tu dobu přešli, byli obvykle ti, kteří chtěli vyvinout vědomé úsilí ke snížení své uhlíkové stopy. Ale měli hlavně také prostředky na investice do vybavení a služeb potřebných k provedení tohoto přechodu. Na začátku, stejně jako mnoho jiných nových technologií, první uživatelé často platili o mnoho více, dokud se technologie nestaly běžnějšími.

Ano, dnes se už solární energie stále více stává životaschopným zdrojem paliva pro každého. Dnes je přechod na solární energii mnohem dostupnější – i s pomocí programů, jako jsou různé dotace. Mezitím ceny ropy, plynu a uhlí pravděpodobně nadále porostou, zejména s tím, jak se zdroje vyčerpávají a náklady na získání těchto paliv rostou.

Může solární energie nahradit fosilní paliva?

Lidé se často ptají, zda solární energie má schopnost nahradit fosilní paliva. Stejně jako fosilní paliva, i solární energie má své klady a zápory.

Jako společnost jsme si zvykli na pohodlí fosilních paliv. Vezměte si například řízení auta. Pokud se chystáte na výlet, vše, o co se musíte starat, je mít dostatek paliva v nádrži, abyste se dostali k další čerpací stanici. Pokud však máte elektromobil, který doma nabíjíte elektřinou ze zdroje, který využívá solární energii, musíte se zajímat o to, kde jsou nejbližší nabíjecí stanice a kolik času budete potřebovat na nabití auta, než se přesunete dále na vaší cestě. Možná to nebude tak jednoduché jako natankování benzínu do nádrže, které vám i s placením zabere 3 minuty.

Stejně jako přechod z vozidla na fosilní paliva na elektrický automobil, přechod na solární energii znamená, že musíte provést určité úpravy ve svých zvycích. Pokud třeba nemáte instalaci solárního systému, který v sobě zahrnuje i bateriové úložiště, což mnozí nemají, pravděpodobně nebudete možnost spoléhat se na solární energii 24 hodin denně. Ale i bez schopnosti akumulace energie budete asi muset změnit spotřebu elektřiny – ale jako bonus tak snížíte závislost na energetické společnosti, která spaluje palivo k výrobě elektřiny.

Je solární energie lepší než fosilní paliva?

Vlastně ano, je. Když pomineme omezení, že solární energii nelze využívat 24 hodin denně bez řešení pro skladování, je solární energie lepší než fosilní paliva. Slunce nám lidem nabízí (poskytuje) bezplatný a obnovitelný zdroj energie.

A úsilí o využití této energie má velmi malý dopad na životní prostředí, na rozdíl od fosilních paliv. Pro „sklizeň“ nebo nalezení dalších zdrojů fosilních paliv je třeba vždy půdu a přírodu narušit a zničit vrtáním a kopáním. To má dopad nejen na divokou zvěř, ale i na naše nejcennější zdroje, vodu, kterou pijeme, a vzduch, který dýcháme. Tohle solární energie nepotřebuje.

Proč je solární energie čistší než fosilní paliva?

Spalování fosilních paliv vytváří znečištění, které vede ke smogovým podmínkám ve velkých městech a zdravotním rizikům. Navíc, bez ohledu na to, co jste možná slyšeli, neexistuje způsob, jak zajistit, aby bylo spalování uhlí bezpečné. Aby toho útoku na Zemi nebylo málo, spalování fosilních paliv vytváří emise skleníkových plynů, včetně oxidu uhličitého, což ohrožuje současné i budoucí zdraví každého živého tvora, včetně člověka.

Pro srovnání, i když výroba zařízení pro solární systémy může samozřejmě využívat fosilní paliva, jakmile je solární systém na svém místě a funguje, nedochází k žádným emisím. Solární energie je čistá energie. Ještě důležitější je, že dokud svítí slunce, je to takřka nekonečně využitelná energie.

Jak se využívá sluneční energie?

Už naši předkové si uvědomili, že neomezená energie slunce by byla užitečná pro mnoho účelů, i když neměli pokročilé prostředky. Jedním z prvních zařízení pro sběr sluneční energie byla solární trouba (neboli tepelná kolektorová skříň), kterou ve 30. letech 19. století používal britský astronom John Herschel k vaření na expedici v Africe. Dnes jsou však k dispozici hodně pokročilé technologie, které lidem umožňují shromažďovat a přeměňovat solární energii na napájení domácností, bazénů, komerčních a výrobních budov a dalších procesů + další.

Využití solární energie se nyní provádí pomocí solárních fotovoltaických (FV) zařízení, známých také jako solární články. Pokud jste někdy používali solární (světelnou) kalkulačku, použili jste FV článek v malém měřítku. Pro využití energie pro váš domov je několik takových fotovoltaických článků uspořádáno v panelech, které jsou instalovány na vaší střeše nebo namontovány na zemi a vytvářejí tak fotovoltaické pole. V závislosti na počtu panelů ve vašem poli (nebo na tom, kolik jich potřebujete), můžete shromáždit a přeměnit dostatek sluneční energie na plné napájení vašeho domova. Ve větším měřítku pak energetické společnosti a větší obchodní společnosti vybudovaly masivní pole, která pokrývají akry půdy. Tyto rozsáhlé systémy jsou schopny napájet tisíce domácností nebo i několik velkých výrobních závodů.

Fotovoltaické panely na poli
Fotovoltaické panely na poli

Jaké faktory ovlivňují výkon solárního panelu?

Několik faktorů ovlivňuje, jak dobře budou solární panely shromažďovat sluneční energii, kterou lze přeměnit na užitečnou elektřinu. Hlavním faktorem je množství slunečního světla, které může dopadnout na panely (dostupné sluneční světlo závisí hodně na umístění). V dalším členění to znamená, jak dlouho je venku slunce, roční době a povětrnostních podmínkách.

Různé nástroje vám pak mohou pomoci určit, kolik solárních panelů byste potřebovali k efektivnímu napájení vašeho domova. Tyto kalkulačky také dokážou rozumně odhadnout, zda je pro vás přechod na solární energii vhodný, a tím omezení vaší závislosti na fosilních palivech, chytrou volbou, a to jak z finančního hlediska, tak z hlediska vašeho úsilí o snížení uhlíkové stopy.

Solární energie vs. fosilní paliva – shrňme si to

Solární energie a fosilní paliva jsou dva zásadně odlišné zdroje energie, které mají různé výhody a nevýhody. Zde je porovnání mezi nimi:

1. Ekologický dopad

Solární energie: Solární energie je čistý a obnovitelný zdroj energie. Při výrobě elektřiny ze solárních panelů nevzniká žádný přímý emise skleníkových plynů ani jiných znečišťujících látek.

Fosilní paliva: Fosilní paliva, jako jsou uhlí, ropa a zemní plyn, jsou hlavními zdroji emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek, které přispívají k globálnímu oteplování a znečišťování ovzduší.

2. Obnovitelnost a udržitelnost

Solární energie: Sluneční záření je nevyčerpatelným zdrojem energie, který je k dispozici denně. Solární panely mají dlouhou životnost a jsou relativně snadno recyklovatelné.

Fosilní paliva: Fosilní paliva jsou omezeným zdrojem energie, který se vyčerpává. Těžba fosilních paliv má destruktivní dopady na životní prostředí a často vyžaduje energeticky náročné procesy.

3. Náklady

Solární energie: Náklady na instalaci solárního systému mohou být výchozí vysoké, ale provozní náklady jsou obvykle nízké. Solární panely mají dlouhou životnost, což může přinést dlouhodobou úsporu na energii.

Fosilní paliva: Ceny fosilních paliv mohou být nestabilní a záviset na globálním trhu a geopolitických událostech. Kromě toho jsou s fosilními palivy spojeny náklady na těžbu, rafinaci a dopravu.

4. Spolehlivost

Solární energie: Spolehlivost solárního systému závisí na dostupnosti slunečního záření. V oblastech s dostatečným slunečním svitem může být solární energie spolehlivým zdrojem elektrické energie.

Fosilní paliva: Fosilní paliva mají vysokou spolehlivost a mohou produkovat energii nezávisle na počasí. Jsou však zranitelná vůči geopolitickým konfliktům a potřebují komplexní dodavatelské řetězce.

Celkově lze říct, že solární energie má větší potenciál k omezení negativního vlivu na životní prostředí a zmírnění klimatických změn. Fosilní paliva mají stále široké využití, ale v současné době se zdůrazňuje potřeba přechodu k čistějším a udržitelnějším energetickým zdrojům, včetně solární energie.

Studie a zdroj článku

Dále si u nás o FVE přečtěte:

Post navigation

1 Komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit

Registrovat

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.