Obnovitelné zdroje energie představují jeden z důležitých prvků budoucí udržitelné energetiky.

Co je obnovitelná energie a obnovitelný zdroj energie?

  • Obnovitelná energie (také známá jako zelená energie nebo obnovitelný zdroj energie) je typ energie, který je získáván z přírodních zdrojů, které jsou obnovitelné a mohou být udržitelně využívány. Toto je kontrastem k neobnovitelným zdrojům energie, jako je ropa, uhlí a zemní plyn, které jsou omezené a vyčerpávají se s časem.
  • Obnovitelné zdroje energie proberu v tomto článku.
  • Solární energie: Tato energie je získávána pomocí slunečního záření, které je zachyceno solárními panely a přeměněno na elektřinu nebo tepelnou energii.
  • Větrná energie: Větrné turbíny využívají sílu větru k vytváření elektřiny.
  • Vodní energie: Tato energie využívá toků vody, jako jsou řeky a jezera, k vytváření elektřiny. To může zahrnovat vodní přehrady nebo malé vodní elektrárny.
  • Biomasa: Biomasa zahrnuje organický materiál, jako je dřevo, rostlinné zbytky a biologicky rozložitelný odpad. Biomasa může být spalována pro vytvoření tepla nebo elektřiny.
  • Geotermální energie: Tato energie využívá teplo, které se nachází pod povrchem Země. Geotermální elektrárny získávají teplo a přeměňují ho na elektřinu.
  • Energie oceánů: Tato kategorie zahrnuje různé způsoby získávání energie z oceánů, včetně energie vln, energie přílivu a oceánské termální energie.
  • Obnovitelné zdroje energie jsou důležitým nástrojem pro snižování emisí skleníkových plynů a ochranu životního prostředí, protože produkují méně znečišťujících látek než fosilní paliva. Jsou také klíčové pro budoucí energetickou udržitelnost a snižování závislosti na neobnovitelných zdrojích energie.

Co je to vlastně obnovitelná energie?

Obnovitelná energie je energie získaná z přírodních zdrojů, které jsou doplňovány vyšší rychlostí, než jsou spotřebovávány. Takovými zdroji, které se neustále doplňují, jsou například sluneční světlo a vítr. Obnovitelných zdrojů energie je spousta druhů a jsou vlastně všude kolem nás.

Fosilní paliva – uhlí, ropa a plyn – jsou naopak neobnovitelné zdroje, jejichž vznik trvá stovky milionů let. Fosilní paliva, když jsou spalována za účelem výroby energie, způsobují škodlivé emise skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý.

Výroba obnovitelné energie vytváří mnohem nižší emise než spalování fosilních paliv. Klíčem k řešení klimatické krize je přechod od fosilních paliv, která v současnosti představují lví podíl emisí, právě k obnovitelné energii.

Obnovitelné zdroje energie jsou prakticky nevyčerpatelné z hlediska trvání, ale omezené množstvím energie, které je k dispozici za jednotku času.

Obnovitelné zdroje jsou nyní ve většině zemí levnější a vytvářejí třikrát více pracovních míst než fosilní paliva.

Zde je několik běžných zdrojů obnovitelné energie:

Solární energie

Solární energie je nejhojnější ze všech energetických zdrojů a lze ji využít i za oblačného počasí. Rychlost, s jakou je sluneční energie zachycována Zemí, je asi 10 000krát vyšší než rychlost, jakou lidstvo energii spotřebovává.

Solární technologie mohou dodávat teplo, chlazení, přirozené osvětlení, elektřinu a paliva pro řadu systémů a aplikací. Solární technologie přeměňují sluneční záření na elektrickou energii buď prostřednictvím fotovoltaických panelů (článů), nebo prostřednictvím zrcadel, která koncentrují sluneční záření.

Ačkoli ne všechny země jsou stejně vybaveny solární energií, každá země může významně přispět do energetického mixu přímou solární energií.

Náklady na výrobu solárních panelů v posledním desetiletí dramaticky klesly, díky čemuž jsou nejen cenově dostupné, ale často jsou i nejlevnější formou elektřiny. Solární panely mají životnost zhruba 30 let a dodávají se v různých odstínech v závislosti na typu materiálu použitého při výrobě.

Větrná energie

Větrná energie využívá kinetickou energii pohybujícího se vzduchu pomocí velkých větrných turbín umístěných na souši, v moři nebo sladké vodní ploše. Větrná energie se používá po tisíciletí, ale technologie větrné energie na pevnině i na moři se v posledních letech vyvinuly s cílem maximalizovat vyrobenou elektřinu – s vyššími turbínami a většími průměry rotorů.

I když se průměrné rychlosti větru v závislosti na lokalitě značně liší, světový technický potenciál pro větrnou energii převyšuje celosvětovou produkci elektřiny a ve většině regionů světa existuje dostatečný potenciál pro významné využití větrné energie.

Mnoho částí světa má silné rychlosti větru, ale nejlepší místa pro výrobu větrné energie jsou někdy celkem odlehlá. Ale třeba větrná energie na moři nabízí opravdu obrovský potenciál.

Geotermální energie

Geotermální energie využívá dostupnou tepelnou energii z nitra Země. Teplo se získává z geotermálních rezervoárů pomocí vrtů nebo jiných prostředků. Asi 2900 kilometrů (1800 mil) pod zemskou kůrou neboli povrchem je nejžhavější část naší planety: jádro. Malá část tepla jádra pochází z tření a gravitační síly vzniklé při vzniku Země před více než 4 miliardami let. Naprostá většina zemského tepla je však neustále generována rozpadem radioaktivních izotopů, jako je draslík-40 a thorium-232.

Toto teplo se využívá k vytápění budov i k výrobě elektřiny.

Vodní energie

Vodní energie využívá energii vody pohybující se z vyšších poloh do nižších. Může být generována z nádrží a řek. Přehradní vodní elektrárny se spoléhají na akumulovanou vodu v nádrži, zatímco průtočné vodní elektrárny využívají energii z dostupného průtoku řeky.

Vodní nádrže mají často mnohostranné využití – poskytují pitnou vodu, vodu na zavlažování, zvládání povodní a sucha, navigační služby a také zásobování energií.

Vodní energie je v současnosti největším zdrojem obnovitelné energie v odvětví elektřiny. Spoléhá se na obecně stabilní vzorce srážek, může být tedy negativně ovlivněna klimatickými suchy nebo změnami ekosystémů, které ovlivňují vzorce srážek.

Infrastruktura potřebná k vytvoření vodní energie může mít také nepříznivý dopad na ekosystémy. Z tohoto důvodu mnozí považují vodní elektrárny v za méně ekologičtější variantu a zvláště vhodnou pro komunity ve vzdálených lokalitách.

Energie oceánů

Energie oceánů pochází z technologií, které využívají kinetickou a tepelnou energii mořské vody a oceánů – například vlny nebo proudy – k výrobě elektřiny nebo tepla.

Oceánské energetické systémy jsou stále v rané fázi vývoje a zkoumá se řada prototypů vlnových a přílivových proudových zařízení. Teoretický potenciál energie oceánů snadno převyšuje současné energetické požadavky lidí.

Bioenergie

Bioenergie se vyrábí z různých organických materiálů, nazývaných biomasa, jako je dřevo, dřevěné uhlí, hnůj a podobně pro výrobu tepla a energie + jsou zde i zemědělské plodiny pro kapalná biopaliva. Většina biomasy se používá ve venkovských oblastech k vaření, osvětlení a vytápění, obecně chudšími obyvateli v rozvojových zemích.

Moderní systémy biomasy zahrnují specializované plodiny nebo stromy, zbytky ze zemědělství a lesnictví a různé toky organického odpadu.

Energie vytvořená spalováním biomasy vytváří emise skleníkových plynů, ale na nižších úrovních než spalování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa nebo plyn. Bioenergie by však měla být využívána pouze v omezených aplikacích, vzhledem k potenciálním negativním dopadům na životní prostředí souvisejícím s rozsáhlým nárůstem lesních a bioenergetických plantáží a následným odlesňováním a změnami ve využívání půdy.

Přínos obnovitelných zdrojů energie spočívá především v jejich schopnosti snižovat emise skleníkových plynů a úroveň znečištění, zvyšovat bezpečnost dodávek, podporovat průmyslový rozvoj založený na znalostech, vytvářet pracovní příležitosti a posilovat hospodářský růst, jakož i konkurenceschopnost a regionální rozvoj.

Pozor, nezaměňujme pojmy

Obnovitelné zdroje energie jsou často spojovány se zelenou energií a čistou energií, ale mezi těmito třemi typy energie jsou drobné rozdíly. Obnovitelné zdroje jsou ty, které jsou recyklovatelné, čistá energie je taková, která neuvolňuje znečišťující látky, jako je oxid uhličitý, a zelená energie je ta, která pochází z přírodních zdrojů.

I když mezi těmito typy energie často dochází k záměnám, nejsou stejné. Třeba ne všechny typy obnovitelné energie jsou ve skutečnosti zcela čisté nebo zelené. Například některé vodní zdroje mohou skutečně poškodit přírodu nebo způsobit odlesňování.

Zdroje článku

Dále si u nás o FVE přečtěte:

Post navigation

1 Komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlásit

Registrovat

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.