Směřování solárních panelů na jih zlepšuje ekonomiku solární energie.

Směrování solárních panelů – jak solární panely správně nasměrovat?

  • Jih je pro solární panely v ČR nejlepším směrem pro jejich nasměřování.
  • Panely orientované na jih jsou nejlepší pro: maximální výrobu solární energie, využívající čistého měření 1:1 i pro použití panelů s bateriovým úložným systémem.
  • Za předpokladu střechy se standardním sklonem vyrobí panely orientované na východ a západ přibližně o 15 % méně elektřiny a solární panely orientované na sever vyrobí o 30 % méně energie.

Pokud hledáte velmi rychlou odpověď, tak ji mám: Solární panely orientované na jih jsou nejlepší volbou pro drtivou většinu majitelů domů.

Pokud však chcete trochu více porozumět orientaci (směřování) solárních panelů, čtěte dále. V tomto článku vysvětlím:

  • Proč je ve většině případů nejlepší směr solárního panelu na jih
  • Ukážu případ, kdy jih není nejlepší
  • Vliv toho, že nemáte střechu orientovanou na jih

Rychlá poznámka: Všechny směry použité v tomto článku jsou založeny na geografických (skutečných) pólech. Budu používat „jih“ ve významu skutečného jihu, tedy směru přímo obráceného k rovníku.

Nejlepší směřování vašeho solárního panelu

Zde je shrnutí nejlepšího směru solárního panelu pro každý případ použití, pro váš konkrétní cíl.

Nejlepší orientace solárních panelů

Váš cíl Nejlepší směr
Chcete maximalizovat solární výkon Na jih
Chcete maximalizovat čisté měření Na jih
Chcete používat bateriové úložiště / snížit závislosti na síti Na jih

Vše více vysvětlím níže.

Celkově nejlepší směřování solárních panelů

Jih je obecně pro solární panely celkově nejlepší směr. Téměř ve všech případech dosáhnou majitelé domů nejvyšších úspor na účtech za elektřinu a nejrychlejší doby návratnosti tím, že své solární panely nasměrují na jih – bývá to prostě lepší, než jakýkoli jiný směr.

Umístění panelů na jih zlepšuje ekonomiku solární energie následujícími způsoby: maximalizuje solární výkon, maximalizuje vaši schopnost využívat čisté měření a maximalizuje vaši schopnost využívat bateriové úložiště.

Každý z těchto důvodů prozkoumám podrobněji níže.

Jih je nejlepší směr pro maximalizaci výkonu solárních panelů

Na severní polokouli, kde se nachází i Česká republika, dosáhnou solární panely maximální možné výroby elektřiny, když jsou nasměřovány na jih.

Česká republika leží na severní polokouli přibližně ve středu evropského světadílu. Z toho při směřování solárních panelů vycházíme.

Je to proto, že v průměru slunce svítí v průběhu roku přímo nad rovníkem. Pokud jste na sever od rovníku, otočení na jih k němu maximalizuje vystavení slunečnímu záření. Ve skutečnosti ve všech regionech severně od obratníku Raka (23,4° severní šířky) – což je celá ČR – se Slunce po celý rok pohybuje přes jižní polovinu oblohy.

Jinými slovy, solární panely orientované na jih v ČR budou po celý rok obráceny ke slunci.

Jih je nejlepší i pro domácnosti s čistým měřením

Pokud se nacházíte v místě, kde je k dispozici úplné maloobchodní (1:1) čisté měření, nejlepší směr pro vaše solární panely je rovněž na jih.

Pomocí solárních panelů můžete vyrobit dostatek energie pro napájení vašeho domova – ale někdy vyrobíte i více energie, než sami můžete použít nebo uložit. Co s tím? Když se to stane, můžete prodat přebytečnou elektřinu energetické společnosti k distribuci jinam do energetické sítě. Tento proces je někdy známý jako čisté měření.

Je to proto, že pokud je k dispozici čisté měření, vaší prioritou by mělo být co nejúčinněji dosáhnout požadované úrovně solárního výkonu, bez ohledu na to, kdy se tato energie vyrábí.

Nechte mě to vysvětlit. Solární panely orientované na jih produkují celkově nejvíce energie, ale většinu z ní produkují během poledne. Poledne je ale doba, kdy je vaše spotřeba obvykle nejnižší (jste v práci), takže se bude vyrábět spousta přebytečné energie. S čistým měřením je přebytečná energie ve skutečnosti dobrá věc: tuto elektřinu můžete exportovat do sítě a nějaké peníze tak vydělávat.

Jinými slovy, pokud jste na místě s čistým měřením, nezáleží na tom, kdy vyrábíte solární energii. Místo toho budete chtít nastavení solárních panelů, které pokryje 100 % vaší spotřeby elektřiny za minimální možné náklady – a toho lze dosáhnout orientací solárních panelů na jih.

Jih je nejlepší i pro bateriový systém

Panely orientované na jih jsou nejlepší, i pokud plánujete nainstalovat bateriový úložný systém.

Je to proto, že pokud máte bateriový systém, vaším cílem je produkovat během dne co nejvíce energie. Orientace solárních panelů na jih by vám měla umožnit uspokojit vaše denní potřeby energie a především generovat spoustu přebytečné energie pro nabití baterie. Baterii pak můžete použít k pokrytí vašich energetických potřeb ve špičce, přes noc a i během výpadků sítě.

Kombinace jižně orientovaných solárních panelů s bateriovým řešením umožňuje maximalizovat vlastní energii ze solárů.

Jak moc ovlivňuje směr solárního panelu výsledný výkon?

V ČR povede orientace solárních panelů na jih k maximálnímu výkonu. Otočte je jiným směrem a můžete očekávat pokles výkonu solárních panelů.

Přibližná výstupní ztráta podle směru:

Směr Typická výstupní ztráta
Jihozápad/jihovýchod cca 8 %
Východ/západ 15 %
sever 30 %
Sever, jih, východ nebo západ, který směr máte nejraději? Pokud jde o solární panely, odpověď je jednoznačně jih. Grafika ukazuje číselné hodnoty výstupních ztrát způsobených nasměrováním panelů jiným směrem než na jih.
Sever, jih, východ nebo západ, který směr máte nejraději? Pokud jde o solární panely, odpověď je jednoznačně jih. Grafika ukazuje číselné hodnoty výstupních ztrát způsobených nasměrováním panelů jiným směrem než na jih.

Solární panely orientované na jihozápad nebo jihovýchod

Solární panely instalované na střeše orientované na jihozápad nebo jihovýchod budou obecně vyrábět asi o 8 % méně energie než stejné panely ve stejném klimatu na střeše orientované na jih.

Panely orientované na východ a západ

Panely namontované na standardní šikmou střechu orientovanou na východ nebo západ budou produkovat přibližně o 15 % nižší výkon než panely orientované na jih se stejným sklonem.

Panely směřující na sever

Panely na standardní šikmé střeše orientované na sever – tedy směrem od slunce – vyrobí zhruba o 30 % méně než panely orientované na jih.

Vliv směřování solárního panelu na výstup: Otočení solárních panelů od jihu bude mít obecně za následek ztráty na výstupu menší než 30 %, ale v některých extrémních případech lze pozorovat ztráty téměř 60 %.

Přesný pokles produkce energie je určen třemi faktory:

  • Vzdálenost od jihu: Počet stupňů, o které jsou panely odvráceny od skutečného jihu
  • Vaše zeměpisná šířka: Jak daleko na sever se nachází váš domov
  • Sklon vaší střechy: To určuje úhel solárních panelů, které jsou na ní nainstalovány

Vzdálenost od jihu

Je zřejmé, že čím větší odklon od jihu, tím větší ztráta ve výrobě energie. Takže otočení na jihozápad zaznamená malý pokles, otočení na západ zaznamená mírný pokles a otočení na sever zaznamená největší pokles.

Zeměpisná šířka

Pokud jde o zeměpisnou šířku, čím severněji jste, tím větší bude pokles výroby energie, když se odkloníte od jihu. Vše ostatní je stejné, solární panely ve Finsku zaznamenají mnohem větší pokles výkonu v orientaci mimo jih než dům v ČR.

Sklon střechy

Pokud jde o sklon střechy, čím strmější je vaše střecha, tím větší je pokles výkonu u solárních panelů, které nejsou orientovány na jih. Například střecha nedaleko rovníku se sklonem 9,5° by zaznamenala 16% ztrátu otočením jejich solárních panelů z jihu na sever; ale střecha na stejném místě se strmějším sklonem – 18,4° – by zaznamenala mnohem větší pokles, a to o 29 %.

Co když vaše střecha nesměřuje na jih?

Až na pár výjimek popsaných výše by váš střešní solární systém měl v ideálním případě směřovat na jih, aby byla zajištěna maximální účinnost. Samozřejmě to není vždy možné: mnoho majitelů domů nemá střechy směřující tímto směrem! To je normální.

Dobrou zprávou je, že se nejedná o žádný extra problém. Existuje spousta majitelů domů bez střech orientovaných na jih, kteří mají nainstalované solární panely a těší se obrovským úsporám na účtech za elektřinu.

Zde je tedy několik řešení pro majitele domů, kteří nemají střechy orientované na jih:

Nainstalujte solární panely na střechu tak jako tak

Sníženou úroveň slunečního záření můžete kompenzovat instalací více solárních panelů. V instalaci solárních panelů představují samotné solární panely pouze malou část nákladů; měli byste být schopni přidat několik dalších panelů, aniž byste příliš navyšovali náklady. Toto je možnost, kterou si většina majitelů domů vybere, když nemají střešní část směřující na jih.

Nainstalujte solární panely na zem

Můžete také nainstalovat zemní solární systém na vašem dvoře (zahradě). Je to levnější než vytváření systémů na střeše nebo jejich zavěšení na zeď, ale vyžaduje to hodně místa na dvoře.

Jedním z nejlepších aspektů zemních solárních panelů je snadná údržba. Můžete z nich omést listí nebo sníh, aniž byste museli lézt na střechu.

Využijte solární sledovače (trackery)

Pokud to váš rozpočet dovolí, zvažte systémy sledování slunce. Mohou zlepšit výkon systému zajištěním stálého přímého vystavení slunci, a to jak během dne, tak v průběhu ročních období. Trackery generují více elektřiny s využitím přibližně stejného prostoru jako pevné systémy.

Trackery pomáhají slunečním panelům sledovat slunce na obloze.

Je však důležité si uvědomit, že solární sledovače jsou poměrně drahé. Cena může být skoro až dvojnásobek.

Zdroj obrázku

  • Zdroj obrázku ve článku: vencav / depositphotos.com

Dále si u nás o FVE přečtěte:

Post navigation

1 Komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *