Solární panely se podle hasičů hasí velmi obtížně. Klasické hašení nepřichází v úvahu, protože zařízení pracuje s elektrickým proudem.

Požáry solárních panelů: Jak časté jsou, jak jim můžete zabránit

 • Solární panely samy o sobě nejsou známé tím, že by byly častým zdrojem požárů. Nicméně, jakékoli elektrické zařízení, včetně solárních panelů, může potenciálně představovat riziko požáru, zejména pokud jsou instalovány nebo provozovány nesprávně nebo pokud jsou poškozeny. Ve článku najdetee některé faktory, které by měly být zváženy.
 • Pozor na elektrické spoje: Solární panely jsou elektrickými zařízeními a obsahují elektrické spoje a kabely. Pokud jsou tyto spoje špatně propojeny nebo jsou vystaveny vlivům počasí, mohou vytvářet zkraty nebo nadměrné teplo, což může způsobit požár.
 • Pozor na poškození panelů: Fyzické poškození solárních panelů, například zlomené sklo nebo poškozený povrch, může zvýšit riziko požáru, zejména pokud dojde k odhalení vnitřních elektrických částí panelu.
 • Správná instalace je základ: Důležité je, aby solární panely byly instalovány správně a v souladu s místními stavebními předpisy a normami. Nesprávná instalace může způsobit rizika požáru.
 • Ochrana před bleskem: Solární panelové systémy by měly být vybaveny bleskosvodem a ochranou před přepětím, aby se minimalizovalo riziko požáru způsobeného bleskem.
 • Pravidelná údržba: Pravidelná údržba solárního panelového systému, včetně kontrol průběžného stavu a čištění, může pomoci zjistit potenciální problémy a předcházet riziku požáru.
 • Je důležité, aby byly solární panely instalovány a provozovány správně a aby byla dodržována bezpečnostní opatření, která pomáhají minimalizovat riziko požáru. Pokud máte obavy ohledně bezpečnosti vašeho solárního panelového systému, měli byste se poradit s odborníkem na solární technologie nebo elektrikářem, kteří vám mohou poskytnout rady a doporučení pro bezpečnou instalaci a provoz.

Solární panely jsou jedním ze způsobů, jak ušetřit energii recyklací přírodních zdrojů Země jako slunce, ale stejně jako všechny zdroje energie s sebou nesou určitá rizika.

Existuje vzácná možnost, že solární panely mohou vzplanout. Proč mohou solární panely začít hořet? To si povíme v dnešním článku.

Jak časté jsou požáry solárních panelů

Pokud jsou solární panely nainstalovány správně a podle technologického postupu, nezpůsobují požáry. Většina panelů je na toto testována, než vůbec mohou být certifikovány pro instalaci. Stále však mohou představovat nebezpečí, zejména pokud hasiči nevědí, jak solární panely pracují nebo jak přerušit napájení.

Požáry fotovoltaického systému jsou vzácné, ale mohou způsobit velké škody na budově a jejím obsahu.

Příčiny požáru solárních panelů

Konstrukční chyby, defekty součástí a chybná instalace obecně způsobují požáry solárních panelů. Stejně jako u všech elektrických systémů mohou tyto problémy způsobit oblouky mezi vodiči nebo zemí a také horká místa, která mohou zapálit blízký hořlavý materiál.

Mnoho různých vyšetřování požárů FV panelů dospělo k závěru, že požár byl pravděpodobně způsoben vniknutím vody nebo uvolněnými spoji na střešních izolátorech. Naštěstí se ve všech případech podařilo zabránit velkým škodám díky příznivým podmínkám a rychlé reakci lidí na místě a záchranné služby.

Vzhledem k tomu, že požáry solárních panelů jsou hlavním rizikem pro pověst solárního průmyslu a také zjevným rizikem pro bezpečnost a majetek, je důležité pochopit příčiny poruch FV systému a jak jim předcházet.

Častá příčina – vniknutí vody do DC izolátorů

DC izolátory, zejména stejnosměrné izolátory umístěné na střeše (střešní izolátory), jsou známou častou příčinou požárů ve FV systémech. Historicky byly střešní izolátory požadavkem, aby umožnily požárním bezpečnostním službám a dalším pracovníkům odpojit systém. Střešní izolátory jsou však více vystaveny povětrnostním vlivům, jsou náchylnější k poškození a znehodnocení. Jsou také méně viditelné, což má za následek problémy vyskytující se na střešním izolátoru, které často přehlédnete, dokud není příliš pozdě. I když nedávné regulační změny nyní umožňují alternativy k střešním izolátorům, stále budou nainstalované miliony střešních izolátorů.

Bez správných instalačních metod pro zachování ochrany proti vniknutí se voda může dostat dovnitř a hromadit se uvnitř krytu izolátoru, což způsobí korozi svorek a v případě zaplavených izolátorů může také poškodit vnitřní součásti izolátoru. Když jde izolátorem v tomto stavu proud, vyšší odpor v místech, kde došlo ke korozi, způsobuje horký spoj, který může případně vést k požáru.

Poškození panelu

Solární panely jsou testovány, aby vydržely různé podmínky. Poškození modulu však může způsobit vnitřní praskliny, které nejsou snadno viditelné. Mikrotrhliny mohou vést k horkým místům v buňce, která pak mohou vést k požárům.

Dalším způsobem, jak může dojít k poškození, je delaminace spodní vrstvy modulu, která způsobí pronikání vody do samotného panelu a zkrat modulu modulu k zemi. To obvykle nezpůsobuje požár; nicméně snižuje výkon systému a způsobuje, že střecha je ve finále nebezpečná.

Prevence požáru solárních panelů

Požáry solárních systémů jsou často výsledkem řady chyb a nedopatření. Nejčastěji existuje riziko, že během instalace nebyla věnována pozornost tomu, aby se voda nedostala tam, kam nemá, a požár začíná, když není problém včas zachycen monitorováním nebo pravidelnými kontrolami. Závažnost požárů může být zvýšena, pokud se nechá kolem hromadit listí nebo jsou přítomny běžné body selhání, např. střešní izolátor, jsou instalovány v těsné blízkosti hořlavých materiálů.

Ať už kvůli nedostatku znalostí nebo motivace, když se problém neřeší, mohou nastat nebezpečné situace. Ale požárům solárních systémů se lze vyhnout. U velkých projektů mohou nezávislé kontroly třetích stran v místě předání pomoci vyřešit problémy hned na začátku. Měl by existovat plán kontrol systému v pravidelných intervalech, aby bylo zajištěno, že připojení panelů jsou stále těsná, že je zachována ochrana proti vniknutí a že nečistoty v poli jsou omezeny na minimum. Nezapomeňte také občas zkontrolovat výkon vašeho solárního systému. To může v některých případech identifikovat problémy dříve, než eskalují.

Zde je několik věcí, které můžete udělat, aby byl váš střešní FV systém funkční a bezpečný:

 • Používejte JEN kvalitní produkty, u kterých je menší pravděpodobnost selhání a které mají spolehlivé záruky.
 • Vyberte si spolehlivé společnosti, u kterých je méně pravděpodobné, že se dopustí chyb při instalaci. Ujistěte se, že mají záruku na instalaci a celkové provedení. Sledujte jejich recenze.
 • Pravidelně kontrolujte FV systém. Doporučujeme zkontrolovat systém jeden rok po instalaci a poté každých 5 let. Následné kontroly by mohly být zahrnuty do smlouvy o pořízení systému.
 • Vyčistěte nečistoty pod a kolem FV systému. Oheň se může šířit rychleji, pokud je pod moduly listí a jiné nečistoty.
 • Neinstalujte na hořlavý materiál.
 • Použijte nástroje pro správu aktiv, abyste včas prozkoumali poklesy produkce. Horký spoj nebo zkrat totiž velmi pravděpodobně sníží výkon systému. Nástroje správy výkonu FV systému identifikují, zda došlo k problému s výrobou, a vyzvou zákazníka nebo správce majetku, aby zkontroloval systém.

A co říká odborník?

„Dle mé patnáctileté zkušenosti ve fotovoltaickém byznysu solární panel při standardní a odborné montáži nehoří. Je složen výhradně z prvků, které jsou v podstatě nehořlavé až na jednu výjimku. Tu u standardních fotovoltaických panelů tvoří zadní takzvaná EVA fólie o tloušťce zhruba 0,45 milimetrů,“ vysvětluje Miroslav Calda, majitel a výkonný ředitel společnosti Atlantis Management a pokračuje:

„Za ty roky zkušeností z výstavby a z pětileté zkušenosti servisu, kdy jsem zajišťoval kompletní servis pro jednu naši velkou nadnárodní společnost, jsem z těch statisíců nebo i milionů instalovaných panelů viděl požár jen tří kusů panelů, které byly lokálně propáleny kvůli neuklizeným ptačím exkrementům nebo jiným překážkám na fotovoltaickém panelu. Neviděl jsem a nezažil jsem případ, že by fotovoltaický panel vzplál a hořel, protože hliník, křemík či sklo nehoří.“

Jak se solární panely hasí?

Solární panely se po vzplanutí hasí pěnou s vodou, případně oxidem uhličitým ze speciálních zařízení. Většinou se ale zapění.

Je to podobné jako požár pod napětím. Hasičům hrozí zásah elektrickým proudem, podle toho jsou zvolené postupy.

Výsledné napětí panelů může být až 1000 V, které je životu nebezpečné. Zařízení navíc nejde vypnout, takže musí hasiči se samotným panelem a jeho součástmi, jako sběrným kabelovým rozvodem, zacházet velmi obezřetně.

Na správnou instalaci upozorňují ostatně také hasiči, kteří doporučují, aby se lidé snažili předejít tomu, aby požár vůbec vznikl. Důležitá je pravidelná údržba, revize a dodržování postupů výrobce. Nedoporučuje se zasahovat do instalace mimo specializované firmy.

Máte s požárem solárních panelů zkušenosti? Napište nám do komentářů. Budeme rádi.

  Dále si u nás o FVE přečtěte:

  Post navigation

  Napsat komentář

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Přihlásit

  Registrovat

  Obnova hesla

  Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.