Štítek: Stejnosměrný proud

Stejnosměrný proud je elektrický proud, který má stálou hodnotu napětí a proudu a nekolísá v průběhu času. Stejnosměrný proud se obvykle vyskytuje v zdrojích elektrické energie, jako jsou baterie nebo solární panely, a je přenášen pomocí vodičů do různých zařízení, která jej využívají ke svému chodu.

Stejnosměrný proud je odlišný od střídavého proudu, který se vyskytuje v elektrické síti a má kolísající hodnotu napětí a proudu.

Pro přenos elektrické energie dlouhými vzdálenostmi se obvykle používá střídavý proud, ale pro přenos elektrické energie v krátké vzdálenosti se často používá stejnosměrný proud.

Fotovoltaické panely produkují stejnosměrný proud, který je poté přenášen do akumulační baterie nebo do elektrické sítě pomocí připojovacího boxu. Stejnosměrný proud se také často používá pro napájení elektronických zařízení, jako jsou například počítače nebo mobilní telefony.

Stejnosměrný proud je vhodný pro použití v zařízeních, která jsou napájena přímo z baterie nebo z elektrické sítě, ale pro použití v zařízeních, která vyžadují střídavý proud, je nutné použít převodník, který stejnosměrný proud převede na střídavý proud.

Přihlásit

Registrovat

Obnova hesla

Zadejte uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu, e-mailem obdržíte odkaz pro vytvoření nového hesla.